STEPHEN H. SHUB, LL.B. Barrister & Solicitor
Law Offices Specializing in
Residential Real Estate Legal Services

5799 Yonge St. #803
Toronto, Ontario
M2M 3V3 Canada
Tel: (416) 222-1882
Fax: (416) 222-4277
Cell: (416) 520-6120
quote@homelegalcost.com

پیشنهاد قیمت برای تمامی هزینه ها و کارمزدهای قانونی

به این معناست که بعدآ شگفت زده نشوید!

 

            این پیشنهاد قیمت برای تمامی هزینه ها و مخارج قانونی( به انضمام Gold Title Insurance Policy برای تمامی معاملات) خرید و فروش یک ملک که مساحت کمتر از یک acre و قیمت زیر 500000 دلار( در صورت داشتن یک وام) در محدوده شهر تورنتو و ناحیه جنوب انتاریو در شرایطی که وکیل تسخیری مورد نیاز نباشد و تحت اجاره نباشد، تحت یک قانون کلی مورد اجرا می باشد.  در مورد فروش، این قیمت برمبنای یک وام قابل پرداخت تعیین میشود و هیچ وامی به فروشنده برگردانده نخواهد شد.

 توجه: اگر شما قادر به چاپ لیست قیمت ها از روی آدرس وب سایت این دفترحقوقی نیستید، خواهشمند است با شماره تلفن 1882-222-416 تماس بگیرید تا قیمت ها برای شما فاکس گردد و یا اگر این ملک در تملک بیش از یک خانواده، و یا قیمت آن بیشت از 500000 دلار و یا اگر ملک دارای چاه  آب، فاضلاب، وجود مستأجر، مساحت بیش از یک acre، داشتن بیش از یک وام، در صورت نداشتن اقامت کانادا برای فروشنده و یا وجود ملک در خارج از جنوب انتاریو و یا اگر وام خود را refinance می کنید (نه در مورد خرید و فروش)  خواهشمند است با شماره تلفن 1882-222-416 تماس بگیرید تا قیمت ها برای شما فاکس گردد.

 

Type of Transaction: Purchase      Sale
Price :
        

 

توجه: اگر قیمت مورد معامله بیش از 500000 دلار باشد این وب سایت قادر به ارائه پیشنهاد قیمت نخواهد بود. در صورت بالا بودن قیمت بیش از 500000  دلار، خواهشمند است با شماره تلفن 1882-222-416 ........... تماس بگیرید. تا اطلاعات لازم برای شما فاکس گردد.